go to the site main content

DOTACJA NA INNOWACJE

Informujemy, że od 1 stycznia 2013 r. firma Disruptive Concepts sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy Disruptive Concepts Sp. z o.o.”,  który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu polegać będzie na systematycznej realizacji zadań pogrupowanych w cztery obszarach aktywności:

  1. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, poprzez zakup usług doradczych w zakresie badań marketingowych, doradztwa prawnego, zakupu baz danych, a przede wszystkim określenia i wyselekcjonowania grupy potencjalnych partnerów.
  2. Opracowania koncepcji wizerunku Disruptive Concepts na rynkach docelowych.
  3. Udziału w misjach gospodarczych mających na celu poznanie zwyczajów handlowych klientów na rynkach docelowych.
  4. Opracowania strategii i wskazania potencjalnych źródeł finansowania dalszej działalności eksportowej.

Powyższe działania wspierane będą intensywnymi działaniami promocyjnymi, prowadzonymi przez cały okres realizacji projektu skierowanymi do potencjalnych partnerów na rynkach docelowych tj. Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania.

Zakończenie realizacji projektu to 31 grudnia 2014 r.

Dodatkowych informacji na temat realizacji projektu udziela Anna Wójcik E: anna.wojcik@disruptive-concepts.pl, M: +48  883 910 800.

Oficjalna strona Unii Europejskiej http://europa.eu/index_pl.htm

Oficjalna strona Programu Innowacyjna Gospodarka http://www.poig.gov.pl/

Oficjalna strona Instytucji Zarządzającej http://www.mrr.gov.pl/

Oficjalna strona Instytucji Pośredniczącej http://www.mg.gov.pl/

Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej http://www.parp.gov.pl

 Logo programu Innowacyjna Gospodarka

 

 Flaga UE oraz EFRR

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Share